این دو روز شنبه سوار مترو خط آبی و جدید مترو سریع السیر شهر بانکوک شده بودند در حالی که مردانی با یونیفرم های نظامی روی کف واگن نشسته بودند. همزمان معترضان در مرکز شهر به اعتراضات خود ادامه داده و از این فرصت برای نشان دادن اعتراض خود نسبت به ساختار قدرت در کشورشان استفاده کردند.

C310459522

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: