پایگاه خبری خانه فوتبال:

سردار "سعید منتظر المهدی" دقایقی پیش قاتل اصلی که جزو دستگیر شدگان پلیس بود پس از انجام اقدامات فنی شناسایی و به قطعیت رسید.

سخنگوی پلیس افزود: بازجویی ها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است به زودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: