سرنوشت غم انگیز فیلم هایی که توقیف می‌شوند دست افرادیست که با سلیقه ‌‌و میل شخصی اشان راجع به آثار نظر می‌دهند و شاید هرگز نمیدانند که هر فیلمی می‌تواند مخاطب خاص خودش را داشته باشد و معیار ما برای خوب یا بد بودنش نباید تحمیل سلیقه ی شخصی باشد
شاید نمیدانند که هنر در هر شاخه ای که باشد بدون مرز است و توقیف آن تنها زحمت عده ای را نابود می‌کند ….به امید روزی که تمام فیلم های توقیفی بدون کم و کاست در اختیار مخاطبان خودشان قرار بگیرند  طراح این گریم زیبا مهرداد میرکیانی عزیز بود…

سارا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: