مصوبات جدید و مهم ستاد مبارزه با کرونا| فیلم

دانلود ویدیو

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا جدیدترین مصوبات این ستاد را اعلام کرد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: مصوبات مهمی امروز به تصویب رسید. هفته گذشته ۴۳ شهرستان در وضعیت بحرانی بودند که در گروه‌های شغلی دو، سه و چهار محدودیت ایجاد شده بود. این محدودیت‌ها به مدت یک هفته دیگر تمدید شد. با توجه به اینکه الگوی بیماری در استان تهران و البرز شبیه هم است و مراوادات زیادی بین این دو استان صورت می‌گیرد، مقرر شد مصوبات در ارتباط با استان تهران، در ارتباط با استان البرز هم وضع شد و این موضوع تصویب شد.تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز، ۴۶ شهرستان جدید نیز به مدت یک هفته شامل محدودیتهای گروه شغلی دو سه و چهار شدند و این محدودیتها با توجه به شرایط استانها قابل تمدید است./منبع: آخرین خبر