مردی که مدعی بود امام زمان(ع) است، در ماهشهر دستگیر شد.
این مرد که با لباسی عجیب و با تاکسی در میدانی در ماهشهر، ظاهر شده بود، بعد از آنکه ادعای امام زمان (ع) بودن کرد و در میان مردم کمی سخن گفت، با تاکسی از محل حضورش دور شد.

امام زمان

امام زمان

این در حالی است که ساعتی بعد، دستگیر و هم اکنون نزد نهادهای ذیربط است./منبع: رکنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: