نخستین ایرانی گیرنده واکسن کرونای روسی|فیلم

دانلود ویدیو

نخستین ایرانی دریافت‌کننده واکسن کرونا از شرایط جسمانی خود پس از دریافت واکسن می‌گوید. حسین روحانی، سرمربی تیم ملی کاراته روسیه پس از دریافت واکسن کرونا در خصوص شرایط جسمانی خود و آمادگی برای دریافت واکسن مرحله دوم توضیحاتی را ارائه کرد.