تساوی زنیت بدون آزمون مقابل لاتزیو|فیلم

دانلود ویدیو

خلاصه بازی زنیت یک - لاتزیو یک زنیت روسیه در غیاب سردار آزمون مقابل لاتزیو به تساوی یک بر یک دست یافت.