در همین خصوص یکی از مسئولان باشگاه استقلال با تأکید بر رسانه‌ای نشدن آزمایشات بازیکنان به خبرورزشی گفت‌: اگر کسی مشکلی نداشته باشد که هیچ، بیان سالم بودن آن در رسانه‌ها مانعی ندارد ولی اگر مرکز ایفمارک متوجه مسئله‌ای شده باشد، آن را به صورت محرمانه به ما اعلام خواهد کرد و به طور کلی تحت هیچ شرایطی خودش موضوع را وارد رسانه‌ها نمی‌کند. قاعدتاً اگر بر فرض محال هم یکی از بازیکنان مشکلی داشته باشد، ما قضیه را به ‌صورت کاملاً جدی و البته به شکلی کاملاً خصوصی جلو خواهیم برد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: