تردد خودروها از ساعت ۹ شب ممنوع؟

دانلود ویدیو

رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا درباره طرح ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۹شب تا ۴ بامداد توضیحاتی ارائه کرد.