خبر عمل جراحی روی مغز دیگو مارادونا برای درآوردن لخته خون، هواداران فوتبال در دنیا را نگران کرده بود.

در این مدت هیچ عکسی از اسطوره فوتبال آرژانتین در بیمارستان منتشر نشده بود، تا این که سرانجام یک عکس پس از عملِ او دیدیم. دیگو پس از عمل جراحی هم خندان است و همانطور که دکتر لئوپولد لوکه می‌گفت روحیه‌اش را حفظ کرده.

oPnnNp8Xpr9d

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: