صبا راد مجری جوان ایرانی است.  صبا راد  مدتی است از کشور خارج شده و در ترکیه زندگی می کند.  صبا راد  همسر مانی رهنما خواننده است. صبا راد  و مانی رهنما به تازگی با خبر مهاجرتشان جنجال های بسیاری به وجود آورده اند.

صبا رادمهاجرت صبا رادصبا راد در ترکیه برنامه صبا راد استایل نامتعارف صبا راد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: