معصومه عطایی نام زنی است که 10 سال قبل در جریان اسیدپاشی از سوی پدرشوهرش،بینایی هر دو چشم خود را از دست داد.اما نابینایی هم نتوانست جلوی انگیزه زن جوان را برای ادامه زندگی بگیرد و موفقیت هایی در سفالگری و تئاتر و زمینه های دیگر کسب کرد.

به گزارش اختصاصی نام معصومه عطایی به عنوان یک بانوی موفق شناخته شده است و آوازه نامش به عنوان فردی که حتی یک فاجعه هم نتوانست او را از پا در آورد و از زندگی ناامید کند،آوازه بلندی است.

 

نابینایی برای کسی که قریب به سی سال بینایی داشته است،چیزی فراتر از یک فاجعه است.حادثه ای است که حتی اگر زندگی فرد را فلج و او را خانه نشین کند،کسی به آن فرد خرده نمی گیرد.اما معصومه عطایی،قهرمان زندگی خودش شد و حالا به نابینایان دیگر هم آموزش های مختلف می دهد و کمک می کند.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: