فیلم| افشاگری وحشتناک علیه سعادتمند با فایل صوتی‌در تلویزیون

دانلود ویدیو

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص اینکه قرارداد با یک کارگزاری را خود آقای سعادتمند در رسانه ها پخش کرده است عنوان کرد: ما قبلا یک نامه به خبرگزاری فارس ارسال کردیم که چطور به اسناد باشگاه دست پیدا کرده است.او به یک خبرنگار زنگ زد و گفت آقای موسوی رباخوار است، دست موسوی، خلیل زاده و مجیدی در یک کاسه است و شما به یک شکلی این قرارداد را رسانه ای کنید.من با سند و مدرک این حرف را می زنم و مطمئن هستم سعادتمند این اسناد را به رسانه ها داده است. به گزارش فارس، بعد از ادعاهای احمد سعادتمند خلیل زاده فایل صوتی از وی برای مخاطبان پخش کرد که وی از مخاطب خود خواسته علیه خلیل زاده و موسوی مطالبی را آماده و منتشر کنید. اگر وی( سعادتمند) باز هم دروغ بگوید من باز هم اسناد رو می کنم!