متهم "آماندا شارپ جفرسون" ۲۸ ساله پس از قتل دو دختر خردسال خود با همسرش تماس گرفته و به او گفت بچه‌ها را کشتم، چون اعضای بدنشان بیشتر ارزش داشت.

zIyFGiuTR4kM

شوهر این زن که با شنیدن حرف‌های همسرش شوکه شده از محل کار به سمت خانه رفته و سراغ فرزندانش را گرفته، اما همسرش به او گفته آن‌ها در خواب هستند، ولی پدر قربانیان با لمس بدن فرزندانش متوجه شده که هر دو مرده و با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: