باشگاه استقلال دلایل خود را بابت عدم همکاری با حامی البسه خود را توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، در خصوص اظهارات آقای جعفری به عنوان نماینده شرکت آل‌اشپورت در خصوص علت ادامه نیافتن همکاری باشگاه استقلال با شرکت زربافان اقلیم تجارت، باشگاه استقلال نکات زیر راجهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌‌دارد: 
- قرارداد باشگاه استقلال با شرکت زربافان اقلیم تجارت در پایان تیر سال جاری به پایان رسیده است.
- بعد از پایان قرارداد، مکاتباتی جهت  اصلاح عملکرد، شفاف شدن تعهدات مالی طرفین و نحوه تمدید قرارداد انجام شد، حتی تفاهم نامه‌ایی تنظیم تا طرفین ظرف مدت سه ماه نسبت به انعقاد قرارداد جدید اقدام نمایند ولی به دلیل اینکه مدیرعامل این شرکت در ایران نبود و فرد معرفی شده به باشگاه استقلال به لحاظ حقوقی اختیار عقد قرارداد را هم نداشت، در نهایت موضوع موکول به حضور مدیرعامل شد که متاسفانه باوجود حضور ایشان در ایران، حاضر به انعقاد قرارداد نشد و نتیجه‌ای حاصل نشد.
- در همین راستا به دلیل شروع مسابقات و عدم همکاری آن شرکت پیگیری موضوع از شرکت‌های دیگر پس از پایان مهلت سه ماهه مقرر شده آغاز شد.
- بر این اساس، مغایرت در فاکتورهای اعلامی نماینده آل‌اشپورت با آنچه که در انباری باشگاه استقلال ثبت شده، و مطالبه مبلغ  ۷۰۰ میلیون تومانی بابت همان فاکتورها جهت ادامه و تمدید قرارداد و پاره‌ای تعهدات عمل نشده از سوی آن شرکت، باعث توقف همکاری استقلال و شرکت مذکور گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: