صحبت های یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری

دانلود ویدیو

کنفرانس خبری یحیی گل محمدی قبل از دیدار با صنعت نفت