بعد از اینکه سیاوش اردلان، خبرنگار بی بی سی در بحبوحه گرانی‌های قیمت گوشت در سال ۹۷ پیشنهاد جایگزینی حبوبات را به مردم داده بود، در هنگامه گرانی جدید و افسار گسیخته قیمت گوشت این بار در پاسخ به توئیت یک مشاور تغذیه درباره تبعات ناامنی غذایی، کاهش مصرف این ماده را لازمه توسعه پایدار دانست.خبر

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: