از دست رفتن پنالتی پرسپولیس توسط نعمتی|فیلم

دانلود ویدیو

سیامک نعمتی پنالتی پرسپولیس مقابل نفت مسجد سلیمان را از دست داد.