حادثه بد برای مهدی ترابی در حین بازی|فیلم

دانلود ویدیو

مصدومیت مهدی ترابی در حین بازی در لیگ قطر