فیلم|گل زیبا و سه امتیازی انصاری فرد برای آاک آتن

دانلود ویدیو

کریم انصاری فرد با ضربه‌ای دیدنی برای تیمش گلزنی کرد تا آاک آتن به 3 امتیاز ارزشمند دست یابد.