کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران با حضور در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه شهدای شهرقدس مشغول تماشای بازی پیکان و استقلال شد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، برخی افراد با تجمع پشت درهای ورودی ورزشگاه شهدای شهرقدس، مشغول تماشای بازی پیکان و استقلال شدند. این درحالی است که بازی به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی بدون تماشاگر برگزار می شود.
*دراگان اسکوچیچ و اعضای کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران هم در ورزشگاه حضور داشتند. نکته عیجب این است که آنها به جای حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه شهدای شهرقدس در محلی مستقر شدند که در زمان برگزاری بازی ها با حضور اهالی رسانه به عنوان جایگاه خبرنگاران از آن استفاده می شد.


*امیر روستایی در دقیقه 58 با چهره در هم رفته ای از زمین بیرون آمد و جای خود را به محمد ابراهیمی داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: