فیلم|گل زنیت به اسپارتاک مسکو توسط سردار آزمون

دانلود ویدیو

سردار آزمون در دیدار زنیت مقابل اسپارتاک در دقیقه 8 موفق به گلزنی شد.