پایگاه خبری خانه فوتبال:

علی کریمی قصد دارد تصمیم نهایی خود برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را نهایی کند. کریمی به احتمال زیاد در انتخابات ثبت نام خواهد کرد.
علی کریمی که از مدت ها قبل از احتمال حضور خود در انتخابات فدراسیون فوتبال گفته بود. حالا قصد دارد به وعده خود عمل کند و در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کند. کریمی در همین راستا امروز با مشاوران خود جلسه ای پیرامون حضور در فدراسیون فوتبال برگزار خواهد کرد تا بعد از جمع بندی نهایی تصمیم خود را عملی کند. در انتخابات فدراسیون فوتبال افرادی همچون محمد حسین قریب، شهاب الدین عزیزی خادم، حیدربهاروند، مصطفوی آجرلو، حبیب کاشانی و برخی دیگر از چهره های فوتبال قصد ثبت نام دارند. از میان فوتبالی ها نیز تنها علی کریمی عزم خود را برای رسیدن به مهم ترین صندلی فدراسیون فوتبال جزم کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: