سالروز سوپرگل جهانبخش به چلسی|فیلم

دانلود ویدیو

یک سال پیش در چنین روزی علیرضا جهانبخش با قیچی برگردان زیبا مقابل چلسی گلزنی کرد.