مهدی امیرآبادی سال ها در فوتبال حرفه ای ایران توپ زد. او اولین بار در تیم ملی جوانان خودی نشان داد. وقتی تصویری از قدیمی به او نشان می دهیم جا می خورد و می گوید: «این عکس را از کجا آوردید؟ در ورزشگاه شیرودی است. برای 25 سال پیش است. با تیم ملی نوجوانان به بازی های آسیایی صعود کردیم. خاطرات خیلی خوبی دارم. از همانجا استارت اصلی فوتبالم را زدم. آن موقع آقای ابوطالب سرمربی ما بودند. ایشان یکی از بهترین مربیان و استادان فوتبال به حساب می آمدند که قدرش را ندانستیم و متاسفانه از دنیا رفت.»

مهدی آبادی  منبع:شریان نیوز

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: