گل اول استقلال به آلومینیوم|فیلم

دانلود ویدیو

ارسلان مطهری با یک شوت زیبا گل اول استقلال مقابل آلومینیوم اراک را به ثمر رساند.