گل دوم استقلال به آلومینیوم|فیلم

دانلود ویدیو

مهدی قائدی گل دوم استقلال مقابل آلومینیوم را به ثمر رساند.