فیلم واقعی از لحظه مرگ و سقوط مخترع چتر نجات از برج ایفل

دانلود ویدیو

تصاویر واقعی است" "فرانز ریشلت، مخترعی که قربانی اختراعش شد. وی خیاط و مخترع چتر نجات بود که برای آزمایش چتر نجاتش با سقوط از برج ایفل درگذشت، سال 1912