محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت کلیه هزینه های درمانی محمد رضا آقانیا ملی پوش کشتی فرنگی جوانان کشورمان را صادر کرد.

بر اساس توافق فی مابین محمد باقر نوبخت و سید رضا صالحی امیری در نشست روز گذشته تمام هزینه های درمانی محمد رضا آقا نیا کشتی گیر تیم ملی جوانان طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

المپیک

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: