گل سوم الدحیل مقابل الوکره با پاس گل کریمی|فیلم

دانلود ویدیو

علی کریمی در اولین بازی خود برای الدحیل در گل سوم، پاس گل تیمش را به ثبت رسانید.