آبی رنگ جدید مناطق کرونایی|جزئیات

دانلود ویدیو

تشریح رنگ جدید کرونایی از زبان روحانی رئیس‌جمهوری درباره رنگ جدید کرونایی توضیحاتی را ارائه داد.روحانی: مناطق زردی که تعداد بیماری‌های مثبت کرونا در آن دو در «صدهزار» باشد، مناطق آبی اعلام می‌شود.