مدیرعامل فعلی سپاهان که زمان عقد قرارداد خانمان‌برانداز با ویلموتس دبیر کل فدراسیون بود، به تازگی در یک مصاحبه بلند گوشه‌ای هم به آن داستان زده و گفته: «جریان‌هایی خارج از کشور ویلموتس را نسبت به همکاری با فدراسیون بدبین کردند.» به همین راحتی؛ تمام شد و رفت. دیدید کاری نداشت؟ داستان ویلموتس را هم مثل آلودگی هوا، گرانی، تورم، بیکاری و بقیه مشکلات بیندازید گردن عوامل خارجی و راحت لذتش را ببرید. هرچند انصافا این نکته اول باید به ذهن مهدی تاج می‌رسید، اما اینجا رفیق قدیمی روی دست او بلند شد. آفرین آقای ساکت!

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: