فیلمی دیدنی از عملکرد درخشان مانوئل نویر

دانلود ویدیو

به بهانه انتخاب مانوئل نویر به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آلمان کلیپی از عملکرد درخشان او در این سال منتشر شده است.