با کارت زردی که محمدحسین کنعانی زادگان و میلاد سرلک در دربی از رضا کرمانشاهی دریافت کردند، تعداد کارت های زرد این بازیکنان به عدد 3 رسید.

با این تفاسیر اگر این نفرات در بازی بعدی پرسپولیس با کارت زرد دیگری جریمه شوند، 4 کارته شده و از همراهی سرخ ها در یک دیدار محروم خواهند شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: