فیلم انفجار وحشتناک پژو در جایگاه سوخت

دانلود ویدیو

انفجار خودرو هنگام سوخت‌گیری ،یک خودروی سواری حین سوخت گیری در پمپ CNG به طرزی وحشتناک، منفجر شد.