گل تراکتور به استقلال توسط عباس زاده|فیلم

دانلود ویدیو

محمد عباس زاده گل اول تراکتور مقابل استقلال را به ثمر رساند.