گل اول فولاد مقابل پرسپولیس |فیلم

دانلود ویدیو

گل اول فولاد مقابل پرسپولیس توسط پریرا از روی نقطه پنالتی را مشاهده کنید