گل دیدنی شجاع خلیل زاده به الوکره در دقیقه 90

دانلود ویدیو

گل سوم الریان به الوکره توسط شجاع خلیل‌زاده(5+90)؛ استارت سریع و جالب شجاع خلیل زاده در دقیقه 90