فیلم گل اول سایپا به استقلال توسط مالکی

دانلود ویدیو

حسین مالکی با یک شوت زیبا گل اول سایپا مقابل استقلال را به ثبت رسانید.