فیلم:گل نجات بخش زووله توسط قوچان نژاد

دانلود ویدیو

مهاجم ایرانی زووله 3 دقیقه پس از حضور در میدان گلزنی کرد تا تیمش از شکست رهایی یابد.