پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

 

 

به علی کریمی و همه هم دوره های مهرداد میناوند که این روزها متاثر از درگذشت او هستند باید حق داد. این بچه ها سال ها کنار هم در تیم ملی حضور داشته اند؛ تعدادی از آنها در پرسپولیس نیز با میناوند همبازی بوده اند. در واقع بخشی از خاطرات خوش آنها که مهرداد میناوند نقش موثر و محوری در آن ایفا می کرد از جمعشان جدا شده است.

میناوند پسری خوش مشرب و دوست داشتنی بود؛ حضورش در هر محفلی حس می شد و پربیراه نیست اگر بگوییم در هر جمعی، وقتی مهرداد بود علی کریمی و سایر رفقا دقایق خوشی را سپری و از این رفاقت کیف می کردند.

امروز وقتی شنیدیم علی کریمی متاثر از درگذشت تلخ مهرداد میناوند، قصد کناره گیری از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را دارد، به او حق دادیم. آنهایی که عزیز از دست داده اند می دانند درد جدایی از رفیق هیچ مرهمی ندارد. تسلیت مجدد آقای کریمی؛ حس و حال شما و همه رفقا را درک می کنیم.

علی کریمی در این روزگار نامراد، دل آدم به چه چیز خوش باشد که حضور در انتخابات فوتبال بخواهد ذره ای از این درد بزرگ و غیرقابل توصیف را کم کند. شما حق دارید. همه دوستان حق دارند. ما فقط نکته ای را مطرح می کنیم، قضاوت با خودتان؛

مهرداد میناوند همیشه دوست داشت رفقایش بهترین جایگاه را در ورزش کشور داشته باشند. ذره ای حسادت و بخل در این جوان وجود نداشت. خداداد عزیزی اگر تیمدار می شد، مهرداد کیف می کرد. علی کریمی اگر تیم می گرفت، میناوند پز می داد، از دوست صمیمی اش تعریف می کرد و همه جا می گفت رفیقم دوباره به عرصه فوتبال برگشته...

تحمل غم درگذشت مهرداد برای علی کریمی سخت است اما شک نداریم میناوند هم بیشتر از همه دوست دارد کریمی وارد عرصه انتخابات شود، محکم و بااراده در انتخابات شرکت کند و حرف دل فوتبالی ها را بزند.

سخت است آقای کریمی، خیلی سخت اما شما و بچه های تیم ملی آن دوره مرد روزهای سخت هستید. با همان چشمان قرمز، همان بغض فرو خورده، به خاطره فوتبال، برای مهرداد، برای همه آنهایی که قلبشان برای فوتبال کشور و اعتلای ورزش ایران می تپد وارد عرصه انتخابات فوتبال ایران شوید؛ مثل همیشه محکم و بااراده؛ شک نداریم این خواسته قلبی مهرداد میناوند است...

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: