سخنان مهدی ترابی بعد از عقد قرارداد با پرسپولیس

دانلود ویدیو

ستاره سابق پرسپولیس از بازگشت خود به پرسپولیس سخن گفت