پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

در اینکه وریا غفوری از مسائلی که در قراردادش به وجود آمده شاکی است، هیچ شکی نیست اما خیلی بعید است بخواهیم فکر کنیم او به این دلیل وسط بازی از کادر فنی خواسته از زمین بازی تعویض شود و بعد هم استادیوم را ترک کرده باشد.

طبیعی است اگر ناراحتی وریا غفوری فقط به دلیل مسائل مالی بود، می توانست در طول هفته در تمرینات شرکت نکند و یا در اردوی تیم حاضر نشود ولی وقتی یک بازیکن در زمین حضور پیدا کرده، معنی اش این است که تمام مشکلات را موقتا فراموش کرده و خواسته برای تیمش به میدان برود.

پس دلیل رفتار عجیب وریا غفوری چیست؟ ماجرا از این قرار است که استقلال برابر نساجی اصلا خوب بازی نمی کرد و در این بین برای اینکه شرایط بازی عوض شود، کاپیتان استقلال از فکری  خواست یکی از بازیکنان را از زمین تعویض کند تا احمد موسوی جانشین او شود. این خواسته ای بود که فکری آن را رد کرد و به همین دلیل هم وریا غفوری از سرمربی تیمش خواست خودش را از زمین تعویض کند.

این موضوعی است که در سایه افشای قرارداد وریا غفوری پنهان ماند اما به نظر می رسد دلیل اصلی ترک استادیوم از سوی کاپیتان استقلال این مساله بوده است. هرچند مدت هاست او به خاطر پرداخت نشدن بخشی از قرارداد 5 سال قبلش ناراحت است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: