بهترین مهار هفته لیگ بلژیک توسط علی بیرو را ببینید

دانلود ویدیو

صفحه رسمی لیگ بلژیک عنوان بهترین مهار هفته را به دروازه بان ایرانی آنتورپ اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری فارس، صفحه رسمی لیگ بلژیک عنوان بهترین مهار هفته را به علیرضا بیرانوند اختصاص داد. بیرانوند که اکنون به یکی از بازیکنان خوب آنتورپ بدل شده است در دیدار مقابل برسشات سیوی فوق العاده را به ثبت رسانید. ​فیلم مهار هفته لیگ بلژیک از سوی دروازه بان ایرانی آنتورپ را در زیر مشاهده کنید.