پایگاه خبری خانه فوتبال:

حیدر بهاروند اظهار داشت: سازمان لیگ فوتبال ایران همواره مدافع حقوق مادی و معنوی اهالی فوتبال بوده و هست. در همین راستا طی دو سال گذشته پیگیر وصول تمامی مطالبات از قرارداد منعقده شده تبلیغات محیطی با شرکت امین سیمای کیش در فصل ۹۷-۹۶ بودیم.

رییس سازمان لیگ فوتبال ایران تصریح کرد: تیم حقوقی و کارشناسی سازمان لیگ در نهایت موفق شد حقانیت خود را ثابت کند و شرکت مذکور با رای داوری محکوم به پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به سازمان لیگ فوتبال ایران شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: