گل تساوی استقلال به مس توسط باقری

دانلود ویدیو

فرشید باقری با ضربه سر خود گل اول استقلال مقابل مس را به ثمر رساند.