گل استقلال به فولاد توسط مطهری

دانلود ویدیو

ارسلان مطهری گل اول استقلال مقابل فولاد را از روی نقطه پنالتی به ثبت رساند.