گل زیبای پرسپولیس به مس توسط کامیابی نیا

دانلود ویدیو

کمال کامیابی نیا گل اول پرسپولیس مقابل مس نوین را به ثمر رساند.