پایگاه خبری خانه فوتبال:

«علی جوادی» با حکم رییس فدراسیون فوتبال به عنوان سخنگوی این فدراسیون منصوب شد.

 با حکم شهاب‌الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال، علی جوادی به عنوان سخنگوی رسمی فدراسیون فوتبال منصوب شد.

در قسمتی از حکم عزیزی خادم به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جوادی اشاره شده و  آمده است: «به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سخنگوی رسمی فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید. بدیهی است از این تاریخ، کلیه مصاحبه‌ها، اطلاع رسانی و امور مطبوعاتی مربوط به فدراسیون فوتبال از طریق و با هماهنگی کامل و اطلاع جنابعالی انجام می‌پذیرد.»

جوادی مدتی قبل به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب شده بود.

پیش از این امیر مهدی علوی به عنوان مدیر روابط عمومی و سخنگو در فدراسیون فوتبال فعالیت داشت که بعد از انتخاب رییس جدید، از سمت خود استعفا کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: