پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

کاپیتان بارسلونا از دست یک هوادار این تیم به دلیل رفتار تکراری اش شاکی شد. این در حالی است که معمولا ساره آرژانتینی را بازیکنی آرام دیده ایم.

مسی در هفته های اخیر و یک روز که از تمرینات بارسلونا بیرون آمد و می‌خواست راهی منزلش شود، از اینکه یک هوادار دوربین موبایل را به شیشه ماشینش چسباند عصبانی شده و شیشه را پایین آورد و با این هوادار دچار بحث لفظی شد.

مسی در ابتدا به او گفت: چرا همیشه می‌خواهی یک ویدیوی یکسان بگیری؟ تو ویدیوهای زیادی مثل این داری. 

مسیدر واقع به نظر می‌رسد که مسی این هوادار را روزهای قبل هم در حال فیلمبرداری از خودش دیده و به همین علت دیگر صبرش به سر آمده است.

مسی در ادامه به این هوادار گفت: تو نمی‌توانی هر روز اینجا باشی و کاری یکسان را انجام دهی ... به نظرت این عادی است؟

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: